Domény

Čo je doména?

Webhosting a doména sú dve rôzne veci. Zjednodušene možno povedať, že webhosting je miesto, ktoré si prenajímate na nejakom serveri. Doména je jeho zástupca, ktorý na tento server smeruje.

Pre lepšie pochopenie použime analógiu z ovládania počítača. Webhosting je ako priečinok Moje dokumenty. Môžete doň umiestniť, čo potrebujete. Tento priečinok sa zvyčajne nachádza hlboko v adresárovej štruktúre vášho počítača. Aby ste k nemu mali ľahký prístup, máte na ploche a v programoch vytvoreného zástupcu – ikonu Moje dokumenty. Kliknutím na ikonu Moje dokumenty na ploche otvoríte priečinok Moje dokumenty. Podobne to funguje aj na internete. Webhosting je ako priečinok na ukladanie dát. Doména zase ako ikona na ploche.

 zdroj: websupport

Vlastník (držiteľ) domény

Vlastníkom je osoba, na ktorú je doména písaná v centrálnych registroch SK-NIC. Aby sa nejaká osoba mohla stať vlastníkom domény, musí mať svoj SK-NIC handle.

Vlastníkom sa človek nestáva automaticky pri objednávke domény. Iba vtedy, keď počas objednávky uvedie svoj SK-NIC handle. V opačnom prípade uvedie webhostingová spoločnosť do príslušného poľa vlastný SK-NIC handle (SK-NIC totiž nejaký SK-NIC handle vyžaduje). Po právnej stránke sa tak vlastníkom domény stáva webhostingová spoločnosť a objednávateľ je iba jej užívateľom. Je to bežná prax – väčšina domén je písaná práve na webhostingové spoločnosti. Ak si časom vybavíte vlastný SK-NIC handle, môžete kedykoľvek požiadať o prevedenie domény na seba, alebo svoju firmu.

Práva vlastníka

Vlastníkovi domén prislúchajú dve základné práva:

 • právo doménu predať
 • právo určiť, kto bude jej registrátor (a neskôr to kedykoľvek zmeniť)

Povinnosti vlastníka

Povinnosťou vlastníka domény je uhrádzať ročný poplatok za existenciu domény. Dokonca aj vtedy, keď je vlastníkom webhostingová spoločnosť a doménu registruje pre svojho zákazníka (užívateľa domény). V praxi to funguje tak, že webhsotingová spoločnosť vystaví svojmu zákazníkovi faktúru za doménu a poplatok zaplatí až vtedy, keď ju zákazník uhradí.

zdroj: websupport

Zmena vlastníka (držiteľa) existujúcej domény

Podkladom pre zmenu vlastníka domény je vyplnený formulár F6 podpísaný súčasným vlastníkom a novým vlastníkom. Formulár F6 musí vygenerovať vlastník domény na web stránke SK-NIC.

Upozornenie! Aby ste mohli previesť doménu na seba, musíte byť najskôr zaregistrovaný v SK-NIC a mať vlastný SK-NIC handle.

Postup pre domény .sk

 1. Navštívte web stránku SK-NIC a v ľavom stĺpci kliknite na tlačivo F6 – Zmena držiteľa domény.
 2. Zadajte názov vašej domény a do poľa ID nového držiteľa uveďte svoj SK-NIC handle.
 3. Vyplnený formulár vytlačte a nechajte podpísať súčasným majiteľom domény.
 4. Doplňte svoj podpis a formulár odošlite do SK-NIC (SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4).
 5. O spracovaní žiadosti (zmene vlastníka) vás SK-NIC informuje emailom.

Postup pre domény .eu, .cz, .pl, .at, .hu

 1. Na adresu admin@pathox.com nám zašlite údaje, na ktoré chcete doménu prepísať.
 2. Zmenu vlastníka vykonáme za vás do 48 hodín.
 3. Ak chcete, aby sa zmena v centrálnych registroch prejavila okamžite, predĺžte platnosť domény na nasledujúce obdobie (požiadajte o vygenerovanie faktúry a uhraďte ju). Zmenu vykonáme po prijatí platby.

Postup pre ostatné zahraničné domény (.com, .org, .net…)

U ostatných zahraničných domén stačí, ak nám zašlete vašu požiadavku na admin@pathox.com spolu s vašimi kontaktnými údajmi a následne budú údaje o vlastníkovi domény zmenené najneskôr do 24 hodín.

zdroj: websupport

Registrátor domény

Registrátor domény je osoba (fyzická, alebo právnická), ktorej vlastník domény udelil právo ju administrovať.

Aby doména mohla plniť svoj účel (zastupovať nejaký web), musí byť správne nastavená. Väčšina vlastníkov si však doménu nastaviť nevie, nastavenie domény preto robí niekto, kto sa v tom vyzná – väčšinou firma, u ktorej vlastník domény hostuje svoj web. Túto osobu nazývame registrátor.

Pridelenie registrátora novej domény

Pri objednávke novej domény sa jej registrátorom automaticky stáva firma, cez ktorú bola objednaná. Tento stav platí až do odvolania (t.j. do zmeny registrátora). V dôsledku toho je po presune webu z jedného webhostingu (A) na druhý (B) registrátorom domény pôvodný poskytovateľ webhostingu (A).

zdroj: websupport

Zmena registrátora .sk domén

O zmenu registrátora žiada vždy vlastník domény správcu národnej domény .sk SK-NIC. Za zmenu registrátora domény účtujeme manipulačný poplatok 6,64 €, ktorý v plnej výške prevádzame na SK-NIC.

 1. Na e-mail admin@pathox.com nám zašlite objednávku. Do objednávky nezabudnite uviesť názov domény a SK-NIC handle nového registrátora.
 2. Po schválení objednávky Vám zašleme formulár F5 – Zmena registrátora.
 3. Vlastník domény musí tento formulár podpísať.
 4. Podpísaný formulár pošlite na adresu SK-NIC (SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4).
 5. Po prijatí notifikačného e-mailu od SK-NIC napíšte na admin@pathox.com – zmeníme vaše DNS záznamy.

Upozornenie! Pred zmenou registrátora si overte, že ste vlastníkom domény. Vlastníkom domény totiž nemusí byť ten, kto za ňu platí. Rozhodujúce je, na koho je napísaná. Hlavne pri „expresných“ objednávkach webhostingu často dochádza k tomu, že kvôli urýchleniu celého procesu registrujú webhostingové firmy domény na seba a formálne sú tak nielen ich registrátormi, ale aj ich vlastníkmi. V takom prípade je nutné najskôr zmeniť vlastníka domény a previesť ju na seba – až potom možno požiadať o zmenu registrátora.

zdroj: websupport

Popis stavov sk domén

Popis stavov .sk domén nájdete TU