Elektronická pošta

Ako nastaviť poštového klienta - Microsoft OutlookAko nastaviť poštového klienta - Mozilla ThunderbirdAko nastaviť poštového klienta - Android platforma


1) V priebehu nastavovania je potrebné mať telefón pripojený k internetu – Wifi, GPRS, 3G. Spustíme program Pošta -> stlačíme tlačidlo Menu -> voľba Viac -> Nový účet -> vyberieme voľbu Ďalší (POP3/IMAP)

2) Teraz je potrebné zadať parametre pre sťahovanie pošty. Vyberieme voľbu Ručné nastavenia a vyplníme údaje:

Protokol: IMAP
E-mailová adresa: e-mailová adresa, ktorú nastavujete
Používateľské meno: celá e-mailová adresa
Heslo: heslo k príslušnej e-mailovej schránke
IMAP server: mail.nazov-domeny.sk
Zabezpečenie: TLS
Port servera: 993 (143 – Nezabezpečený)

3) Nastavenie potvrdíme voľbou Ďalšie . Program otestuje nastavenia a zobrazí varovanie o problémoch s certifikátom servera. Následne je potrebné nastaviť parametre pre odosielanie pošty:

Voľba je potrebné prihlásenie musí byť zaškrtnutá.
Heslo: heslo mailovej schránky
SMTP server: mail.nazov-domeny.sk
Typ zabezpečenia: TLS
Port servera: 25 (v prípade, že nefunguje 25, vyskúšajte port 26)

4) Pokračujeme voľbou Ďalšie . Opäť príde k overeniu nastavenia. Po dokončení overovania nás čaká posledný bod nastavenia. V poli názov účtu odporúčame ponechať mailovú adresu, do poľa Vaše meno vpíšte vaše meno, názov spoločnosti atď. Ak chcete tento účet nastaviť ako predvolený, voľbu zaškrtnite. Nastavenie ukončíme voľbou Ukončenie nastavenia .

Pri prvom prevzatí a odoslaní pošty sa posledný krát stretnete s bezpečnostným varovaním, ďalej si už program pamätá vašu voľbu. Ďalšie parametre (interval sťahovania, podpis atď.) Môžete nastaviť podľa Vašich preferencií stlačením tlačidla Menu -> voľba Viac -> Nastavenia

Ako nastaviť poštového klienta - iOS platforma

Nastavenie s využitím protokolu POP3

  1. Na mobilnom telefóne nájdite ikonku – Mail – následne sa zobrazí táto obrazovka:
  2. Zvolíte poslednú ponuku – Other – zobrazí sa táto obrazovka:
  3. Doplníte základné informácie o novom poštovom účte. Na účely tohoto návodu bola nastavená schránka demo@pathox.com . Nahradzujete svojou vlastnou e-mailovou adresou.
  4. Doplníte informácie k nastaveniu IMAP protokolu:
  5. Tento krok si zariadenie môže, avšak nemusí vyžiadať. To záleží na konkrétnych certifikátoch, ktoré iOS obsahuje:
  6. Kliknutím na detaily sa zobrazí jedno alebo viacero takýchto okien. Stačí kliknúť na „Prijať“:
  7. V hornej časti obrazovky použijete tlačidlo – Save – tým bude účet uložený a vytvorený. Pri vytváraní je preverované korektné nastavenie e-mailového účtu.

Pre dokončenie a úspešné uloženie funkčného poštového účtu je nutné byť pripojený k sieti internet.

Nastavenie s využitím protokolu POP3

Pre nastavenie protokolu POP3 použite rovnaký postup ako v prípade protokolu IMAP, len si vo svojom e-mailovom klientovi vyberte typ pripojenia – POP3. Polia pre vyplnenie sú zhodné s ponukou protokolu IMAP.